ARTICLE

17 FEB

Bmw และ Kia เปิดให้จองรถในงาน IAM BANGKOK 2019

ใครที่สนใจรถใหม่ Bmw และ Kia ต้องมาที่งาน IAM BANGKOK 2019 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ซึ่งมีพโรโมชันพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้น ยังพอมีเวลาถึง 22.00 น. วันนี้