ความเป็นมา SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SHOOL

ทำไมต้องมีโรงเรียน ?

ตลอดเวลาที่ผ่านมาตลาดรถ 4×4 หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อในบ้านเราเติบโตอย่างรวดเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อว่า ก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงรถที่ได้รับความนิยมอยู่ในวงแคบๆ เฉพาะผู้ใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นที่ถนนหนทางยังเข้าไปไม่ถึงเท่านั้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดรถประเภทนี้ขยายตัวไปสู่ผู้คนแทบทุกสาขาอาชีพ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก็เนื่องมาจากวิถีชีวิต และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้รถที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนเมือง พวกเขาต้องการรถที่ใช้ได้ทั้งในวันทำงาน และวันพักผ่อน ซึ่งมีแต่รถประเภทนี้เท่านั้นที่จะตอบสนองความต้องการอันหลากหลายนี้

ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง เนื่องจากมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ

 

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร 4 WHEELS ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับรถขับเคลื่อน 4 ล้อฉบับแรกของเมืองไทย ตระหนักถึงผลเสียอันสืบเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพราะรถประเภทนี้ย่อมมีราคาสูงกว่ารถทั่วไป

การสูญเสียเงินตราต่างประเทศโดยไม่จำเป็นจากการนำเข้าอะไหล่มาทดแทนส่วนที่เสียหายจากการใช้รถผิดวิธี ตลอดจนความพินาศย่อยยับของสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันสงบในชนบท จากความเข้าใจผิดว่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นรถสำหรับ “ลุย” ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัด

ทำโครงการ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ Spirit of The 4×4 Driving School ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มนิตยสาร 4×4 MAGAZINE ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์สัตว์ ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และวิธีท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่เจ้าของรถ และผู้สนใจทั่วไป

 

บริษัทฯ มั่นใจว่า โครงการดังกล่าว ไม่เพียงจะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อได้อย่างถูกวิธีเท่านั้น หากยังจะมีส่วนสำคัญในการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันสงบในท้องถิ่นห่างไกลให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย

เป้าหมายของเรา

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิธีใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง แก่เจ้าของรถ และผู้สนใจทั่วไป
  2. เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เกิดความสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อพัฒนาวงการรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้มีคุณภาพ และภาพพจน์ที่ดีขึ้น

หลักสูตรระดับสากล

โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มนิตยสาร 4X4 MAGAZINE ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 20 ปี โดย ฮิโร เซจิมา รองประธานของกลุ่มนิตยสาร 4X4 MAGAZINE
จะเป็นผู้ฝึกอบรมวิทยากรทุกคนของโรงเรียนด้วยตัวเอง พร้อมจัดหลักสูตรระดับสากล แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ขั้นพื้นฐาน (Basic) ฝึกอบรมความรู้ และวิธีใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง รวมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับป่า และสัตว์ป่า โดยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ และหน่วยอนุรักษ์ต่างๆ

ขั้นสูง (Advance) ฝึกอบรมความรู้ และวิธีใช้อุปกรณ์เสริมในรถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง เช่น รอก และระบบช่วงล่าง

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก ผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าครู โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ทีมงาน

ผู้อำนวยการโครงการฯ 

เกิดวันที่ 3 กันยายน 2497 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท สื่อสากล จำกัด และยังเป็นผู้อำนวยการโครงการ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ Spirit of the 4X4 Driving School อีกด้วย

ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเก่ง อัธยาศัยดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เธอเล็งเห็นความสำคัญของธรรมชาติที่ถูกทำลาย จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อในยุคนั้น จึงสานต่อโครงการนี้จากใจจริงตั้งแต่ปี 2542 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้เป็น 1 ใน 5 ของหญิงเก่งในวงการรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จากนิตยสาร 4 WHEELS อีกด้วย

Chief Instructor 

เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2501 จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และปริญญาตรี ที่วิทยาลัยเกริก เรียนรู้ และฝึกหัดการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ กับแฮรี ซูซูกิ (Harry Suzuki) Co-Driver ของ Bruce Garland (บรูศ การ์แลนด์) นักแข่งแชมพ์หลายสมัยชาวออสเตรเลีย และใช้เวลาว่างส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่ในวงการรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จนเชี่ยวชาญ พร้อมความมุ่งมั่น
ที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

ผลงาน

  • จัดทดสอบรถยนต์ค่ายต่างๆ
  • ร่วมทดสอบอุปกรณ์ ARB Australia ในรายการ Outback Experience ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยขับผ่านเส้นทางทะเลทราย และพื้นที่นอกถนนดำ เป็นระยะทางกว่า 5,000 กม. โดยใช้วิธีภาคสนามโดยแท้

Instructor 

Instructor

Instructor

ผลงานที่ผ่านมา