0-2055-8444 ต่อ 436

เบอร์โทรศัพท์

SPIRIT OF THE 4X4 DRIVING SCHOOL

สมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด

หลักสูตรพื้นฐาน
  • ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ
    แบบ Part Time และ Full Time อย่างถูกต้อง
    ทั้งภาคทฤษฎี ฝึกฝน และปฏิบัติ

หลักสูตรขั้นสูง
  • การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรค
    ที่ไม่ธรรมดา เช่น เครื่องมือในการฉุดลาก (รอกไฟฟ้า)
    วินช์ (Winch) แม่แรงสูง (Hi-Lift Jack) ฯลฯ

ติดต่อเรา

Add Your Heading Text Here

ทำไมต้องมีโรงเรียน ? SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ตลาดรถ 4x4 หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อในบ้านเราเติบโตอย่างรวดเร็ว จนแทบไม่น่าเชื่อว่า ก่อนหน้านี้มันจะเป็นเพียงรถที่ได้รับความนิยมอยู่ในวงแคบๆ เฉพาะผู้ใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นที่ถนนหนทางยังเข้าไปไม่ถึงเท่านั้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้ตลาดรถประเภทนี้ขยายตัวไปสู่ผู้คนแทบทุกสาขาอาชีพ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก็เนื่องมาจากวิถีชีวิต และ ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้รถที่เปลี่ยนไป