COURSE

สมัครเรียน

เนื่องด้วยขณะนี้สนาม SPIRIT ADVENTURE GROUND จ.นครนายก กำลังก่อสร้างอาคารฝึกอบรมเพิ่มเติม
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้โรงเรียนจึงยังไม่สามารถแจ้งกำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2563

ดังนั้นหากท่านเจ้าของรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมกับเราในปี 2564
กรุณาสอบถาม พร้อมแจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ คุณสุกานดา ปภัสร์พงษ์
โทร. 0-2055-8444 ต่อ 434,435 หรือ E-mail : sukanda@imc.co.th