COURSE

สมัครเรียน

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์


วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชี บริษัท สื่อสากล จำกัด
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาชิดลม กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 001-3-09319-9
หลังจากโอน กรุณาแฟกช์ใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อผู้สมัคร มาที่ 0-2641-8480 เพื่อยืนยันการชำระเงิน

รายการ

1. ผู้สมัครเรียน
(ราคานี้รวม ค่าอาหาร 4 มื้อ, เสื้อ, หมวก, หลักสูตรการเรียนพร้อมประกาศนียบัตร, เอกสารประกอบการเรียน และค่าใช้สนาม)
6,500
บาท / คน
2. ผู้ติดตามผู้ใหญ่
(ราคานี้รวม ค่าอาหาร 4 มื้อ)
2,500
บาท / คน
3. ผู้ติดตามเด็ก
(อายุ 5-14 ปี)
1,200
บาท / คน
4. ที่พัก
(ริมภู การ์เดน รีสอร์ท จ.นครนายก 1 คืน 1 ห้อง)
2,000
บาท / ห้อง / คืน