COURSE

หลักสูตรพื้นฐาน

ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ PART TIME อย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฎี ฝึกฝน และปฏิบัติ ในสนามจำลอง ซึ่งมีอยู่ 15 สถานี และสนามจริงทั้งภาคเช้าและภาคกลางคืน ทั้งนี้เรายังจัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯ จากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ด้วย

 
DSC_9081
DSC_8910
DSC_8937

สมัครเรียน