COURSE

หลักสูตรขั้นสูง

ผู้เข้าฝึกอบรมซึ่งได้ผ่านการอบรมจากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (BASIC) มาแล้ว จะได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรคที่ไม่ธรรมดาสำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เช่น เครื่องมือในการฉุดลาก (รอกไฟฟ้า) วินซ์ (WINCH) แม่แรงสูง (HIGH LIFT JACK) ฯลฯ รวมทั้งได้ฝึกฝนปฏิบัติจริงในสนามจำลอง ซึ่งมีอยู่หลายสถานี ทั้งนี้การอบรมขั้นสูงจะได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็น TEAM WORK อีกด้วย

 
adv3
adv1
adv2

สมัครเรียน