ABOUT US

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน


ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

ผู้ก่อตั้ง

เกิดวันที่ 5 กันยายน 2490 เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, “4 WHEELS”, “โลกรถยนต์”,  และรายการโทรทัศน์ “โลกรถยนต์”, "CARNATOMY" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

นอกเหนือความรักในรถยนต์ที่มีให้แบบหมดใจแล้ว ยังเป็นคนที่ทำงานจริงจัง ทุ่มเทให้กับสิ่งต่างๆ ที่ริเริ่มไม่ว่าจะเป็นนิตยสารต่างๆ ในเครือ หรือรายการโทรทัศน์ เป็นคนที่มองการณ์ไกล เล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดกับผู้ใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ยังไม่รู้วิธีใช้รถอย่างถูกวิธี และไม่รู้ว่าจะพัฒนาทักษะการขับขี่ของตนเองได้อย่างไร จึงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ "โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ" หรือ “SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL”

HIRO SEJIMA

HIRO SEJIMA

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ก่อนที่จะเข้าสู่วงการรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เคยทำงานในบริษัทโฆษณามาก่อน พร้อมๆ กับเป็นผู้ฝึกสอนเทคนิคการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อในประเทศญี่ปุ่น และยังมีดีกรีเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่เคยไปแข่งแรลลีมาราธอน “ปารีส-มอสโคว์-ปักกิ่ง” ถึง 2 สมัย

ประสบการณ์จากการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ของฮิโร เซจิมา นั้นมีมากจนได้รับการยกย่องว่าเป็น “คัมภีร์โฟร์วีลไดรฟ์” ของญี่ปุ่น ฮิโร เซจิมา เข้าทำงานกับนิตยสาร 4×4 MAGAZINE เมื่อประมาณหลายปีก่อน และเคยดำรงตำแหน่งรองประธาน ของกลุ่มนิตยสาร 4X4 MAGAZINE

ประวัติส่วนตัว

 • เป็นคอลัมนิสต์ของ 4×4 MAGAZINE OFF ROAD EXPRESS และ 4×4 MAGAZINE INTERNATIONAL
 • เป็นแชมพ์การแข่งขัน “ออสเตรเลีย ซาฟารี แรลลี” หลายสมัย
 • อันดับ 2 การแข่งขันแรลลีมหาโหด “ปารีส-ดาการ์” ปี 2533
 • เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ
บำรุง คูหา

บำรุง คูหา

วิทยาการบรรยายเรื่องป่าไม้

เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2493 ที่เมืองกาญจนบุรี จบการศึกษาด้านวิชาการป่าไม้จากโรงเรียนป่าไม้ กรมป่าไม้ ปริญญาโทวนศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตร Micro MBA จากสถาบันบัณฑิตศึกษาบริหารศาสตร์ (NIDA) ผ่านการฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 หลักสูตร รับราชการสังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ ผลงานดีเด่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ระดับ 7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมป่าไม้ และเป็นผู้บรรยายความรู้เรื่องป่าไม้ที่ โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ

 • รางวัลเอกสารวิชาการดีเด่นกรมป่าไม้ พ.ศ.2537
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมป่าไม้ รางวัลเข็มครุฑทองคำจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2527
 • รางวัลพระราชทานเข็มทองคำชนะเลิศโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ พ.ศ. 2545
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ฝึกอบรมให้แก่สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและภาคเอกชนกว่า 25 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้มีคุณค่ายั่งยืน สมดังคำที่ว่า ป่านั้น คือมณีมีค่าอนันต์ ป่าดงคงไพร ไทยยั่งยืน
วรพันธ์ อัมพรสินธ์

วรพันธ์ อัมพรสินธ์

เจ้าของ Forest Camp และ วิทยากรบรรยายเรื่องป่าไม้

เกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2493 ที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุ รี จบการศึกษาจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ และปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มรับราชการในปี พศ. 2515

 • พนักงานป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 9 (เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่
 • หัวหน้าหน่วยประสานงานป้องกันรักษาป่าไม้ ( นปป.) ประจำจังหวัดกาญจนบุรีที่ 2
 • ส่วนป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง)
 • สำนักป้องกันและปราบปราม
 • กรมป่าไม้
 • ปัจจุบันเกษียณราชการ และเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องป่าไม้ ที่โรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ